ANAHTAR TESLİM DEPO RAF SİSTEMLERİNİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

ANAHTAR TESLİM DEPO RAF SİSTEMLERİNİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

1.    Depo Raf sisteminin tasarımı,

2.    Depo raf sistemim Statik-Dinamik(deprem ) hesaplarının yapılması,

3.    Depo raf Sistemlerinin Statik Dinamik hesap raporlarının hazırlanması

4.    Depo raf istemlerinin metraj çalışması malzeme envanterinin çıkarılması malzeme listelerinin oluşturulması.

5.    Depo raf sisteminin varsa saha zemin radye temel, bodrum katlı depo raf sistemlerinin beton tasarımı, betonarme ofis binasının ve statik hesaplarının yapılması keşif ve metrajlarının çıkarılması,

6.    Depo raf sisteminin mekanik tesisat projelerinin hazırlanması ,havalandırma sistemi ,sıhhı tesisat ve yangın tesisat  projelerinin hazırlanması,

7.    Depo raf sistemlerinin elektrik tesisat projesinin hazırlanması,

8.    Tüm mimari projenin çizilmesi

9.    Tüm projelerin şartnamelerinin hazırlanması