SON KULLANICI EĞİTİMİ NEDİR?

Son Kullanıcı Eğitimi;

TS EN 15635 standardı kullanım bakım ve
denetim esaslarında dikkat edilmesi gereken kuralları tanımlamaktadır.
Tedarikçi firma lojistik biriminde bu rafları kullanacak personele ve rafların
güvenliğinden sorumlu personele ( PRSES ), bu standart çerçevesinde kullanım
esaslarını içeren ( raf kapasiteleri, kullanırken dikkat edilmesi gereken
hususlar, emniyet pimleri, ayakların hasar görmemesi vb) bu eğitimler teknik
bir mühendislerimiz tarafından verilmektedir.

Eğitim ve Ders programı

Sertifika programında işlenecek konular detaylı olarak aşağıda verilmiştir.

1. Giriş 
2. Güvenli depo kullanımı
2.1 Ürün yerleştirme ile ilgili tavsiyeler
2.2 Paletli ürün stoklama ile ilgili tavsiyeler
2.3 Aydınlatma ile ilgili tavsiyeler
2.4 Yangın
2.5 Deprem
3.  Depo kullanımına yönelik genel kontroller
4.  Mevcut taşıyıcı sistem ile ilgili teknik kontroller
4.1 Genel
4.2 Hasar Kontrol Prosedürü
4.3 Kirişler
4.4 Konektör kilit teçhizatı
4.5 Kolon ayakları ve çaprazlar
5.  Hasarlı elemanlar ile ilgili uygulanacak prosedür
6.  Hasarlı  kolon ve çapraz  elemanlarında emniyetli yük taşıma  kapasite  düzeyinin azalması
7.  Uyarı levhaları